Hondenuitlaatservice Schipper

Kwaliteit voor jouw hond

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de vermelde voorwaarden.

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

1 De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben. Huisdieren hierin op genomen. Hij/Zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond(en).

2 De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse inentingen tegen rabiës, ziekte van Weil, cocktails, kennelhoest. Titertest wordt geaccepteerd.

3 De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

4 De hond(en) moet een degelijke halsband of tuig dragen (slipketting wordt niet geaccepteerd).

5 De hond(en) moet de basiscommandos kennen (‘hier’/‘zit’).

6 De hond(en) moet sociaal zijn in omgang met andere honden, andere dieren, mensen en kinderen.

7 Puppys mogen mee vanaf 8 maanden. Als de wandeling aangepast kan worden mogen puppy's mee wanneer zij alle entingen gehad hebben. 

8 Loopse teven mogen niet mee, eventueel zijn daar individuele wandelingen voor in te plannen, hier zijn extra kosten aan verbonden

9 De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomt (bijvoorbeeld met slecht weer of na het zwemmen) vies en nat kunnen zijn en treft daar eventuele maatregelen voor. De hond(en) wordt handdoek droog thuisgebracht.

10 De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.

11 De eigenaar van de hond(en) machtigt de Hondenuitlaatservice Schipper, om op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen, indien Hondenuitlaatservice Schipper dit nodig acht. Indien blijkt, dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is, zal i.o.m de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.

12 De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.

13 Annuleren dient minimaal 24 uur voor 8:00 uur 's ochtends van de ophaaldag  te geschieden.

14 Betaling geschiedt vooraf, indien gebruik wordt gemaakt van een 10- of 20-wandelingenkaart voor groepswandelingen van Hondenuitlaatservice Schipper. Deze kaart dient voor de eerste ophaaldag van het begin van een nieuwe 10- of 20-wandelingenkaart voor groepswandelingen betaalt te zijn. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal desbetreffende wandeling toch afgestempeld worden.

15 Betaling geschiedt vooraf, indien gebruik wordt gemaakt van een individuele wandeling van Hondenuitlaatservice Schipper. Deze wandeling dient voor de eerste ophaaldag van de individuele wandeling betaalt te zijn. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal desbetreffende wandeling toch afgestempeld worden.

16 De wandelingenkaarten, dan wel groeps als individueel, zijn 3 maanden geldig vanaf de afgifte datum van de kaart.

17 Betaling geschiedt achteraf, indien gebruik wordt gemaakt van de privé begeleiding van Hondenuitlaatservice Schipper. Na iedere sessie zal deze betaling plaatsvinden. Indien de eigenaar van de hond niet tijdig annuleert, zal de sessie voor privé begeleiding alsnog in rekening gebracht worden.

18 Annuleren dient 24 uur voor 8:00 uur 's ochtends van de dag van de geplande privé´begeleiding.

19 Indien betaling achterwege blijft, volgt na 30 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag, na 60 dagen volgt verhoging van 30% van het totale bedrag.

20 Bij herhaaldelijke wanbetaling heeft Hondenuitlaatservice Schipper het recht de overeenkomst te ontbinden en het openstaande bedrag afgeven aan een incassobureau.

21 Vakanties dienen 2 maanden van tevoren medegedeeld te worden aan Hondenuitlaatservice Schipper.

Rechten en plichten hondenuitlaatservice Schipper:

1 De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Schipper.

2 Hondenuitlaatservice Schipper laat de hond gedurende de afgesproken tijd(en) uit.

3 Hondenuitlaatservice Schipper is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

4 Hondenuitlaatservice Schipper heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken.

5 Hondenuitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan/ door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.

6 Hondenuitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade woning/inboedel door natte/vieze hond, Hondenuitlaatservice Schipper zal de hond(en) zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.

7 Hondenuitlaatservice Schipper is niet aansprakelijk voor schade/ inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.

8 Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Schipper ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond(en).

9 Hondenuitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.

10 Hondenuitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft.

11 Hondenuitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.

12 Hondenuitlaatservice Schipper behoudt zich het recht om honden te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

13 Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Schipper zich het recht de overeenkomst te ontbinden.

14 Annuleren dient voor 8:00 uur 's ochtends van de ophaaldag/ dag van privé begeleiding te geschieden.

15 Hondenuitlaatservice Schipper behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m vakantie. Vakanties dienen 2 maanden van tevoren medegedeeld te worden.